WYNIKI : 2019
Błąd: nie udało się nawiązać połączenia z bazą danych.