Komunikat organizacyjny dla ekipy województwa śląskiego-  OOM Śląskie 2018

Komunikat organizacyjny dla ekipy województwa śląskiego-  OOM Śląskie 2018

Zarząd Śląskiego Związku Lekkiej Atletyki informuje, iż zawodnicy naszego województwa, którzy zakwalifikowali się na OOM do Chorzowa mogą  skorzystać z zakwaterowania i wyżywienia w hotelu Diament Chorzów ul. Paderewskiego 35. Zawodnicy meldują się w hotelu dzień przed startem w swojej konkurencji / godz.18-19 – od kolacji /, kończą pobyt po zakończeniu swojej konkurencji. Reprezentanci naszego województwa, którzy są na  listach startowych  ( pozycja 1-20 ) otrzymają suveniry oraz dresy reprezentacyjne. Pozostali zawodnicy z miejsc 21-24 uczestniczą w imprezie na koszt własny lub klubu. W związku z powyższym prosimy o informację, którzy zawodnicy  i w jakich dniach będą korzystać z noclegów i wyżywienia ( podać dokładnie od /do ) . Informację tę prosimy kierować do kierownika ekipy: Czesław Lamch Tel 605 732 822 do dnia 21.07.2018. Osobą odpowiedzialną za zakwaterowanie będzie Pani Anna Paszta ( 506 445 825). Za wydawanie suvenirów oraz dresów reprezentacyjnych woj. śląskiego i zbierania zgód rodziców odpowiada Pan Wiesław Paszta ( 504 897 310 ). Wydawanie sprzętu w holu Stadionu Śląskiego ( przy wyjściu na Arenę Główną ).

Informacje dodatkowe:

Wszyscy uczestnicy OOM muszą posiadać zgodę rodziców (zamieszczoną na stronie ŚZLA), którą oddają do Pana Wiesława Paszty. Prosimy o informację do 26.07.2018  do godz. 14.00 do Czesława Lamcha o zawodnikach, którzy są na listach startowych, a z różnych powodów nie będą mogli wziąć udziału w OOM. Jednocześnie prosimy o uzupełnienie  w bazie danych ( Domtel ) skanów kart zdrowia tak, aby w czasie imprezy wszyscy uczestnicy mieli aktualne.

Trenerzy odpowiedzialni za ekipę Śląska podczas OOM: Czesław Lamch, Anna Paszta, Wiesław Paszta, Stanisław Bonk, Józef Ramus, Wioleta Homa, Joanna Skalik, Janusz Szczyrk.

oświadczenie_dane_osobowe

Lista uczestników OOM

Czytaj także...