Wojewódzkie Kolegium Sędziów

Zarząd Wojewódzkiego Kolegium Sędziów
Lekkiej Atletyki w Katowicach

Przewodniczący: Małgorzata Górecka

Zastępca przewodniczącego : Mirosław Werner

Członkowie:

Elżbieta Rapacz
Ewa Pietruszka
Kamil Dyszlewski
Maciej Hupa
Ireneusz Byrdziak

STRONA INTERNETOWA – WKS.SZLA.PL