Badania diagnostyczne kandydatów do ZKN 0

Badania diagnostyczne kandydatów do ZKN

Śląski Związek Lekkiej Atletyki organizuje przejazd na badania diagnostyczne, które przeprowadza PZLA w Krakowie 30.10.2021. Lista zgłoszonych zawodników jest na panelu domtel ( https://starter.pzla.pl/lista4.php?sort=POLE5&impr=18 ). Wszyscy zawodnicy kandydujący do ZKN muszą te badania zaliczyć. Również na powyższe badania zgłoszeni...