PILNE ! Informacja dla zawodników kadry OSSM na rok 2014

Polski Związek Lekkiej Atletyki prosi o przesyłanie skanu zaświadczenia lekarskiego lub wpisu potwierdzającego ważność badań lekarskich na adres badania@pzla.pl oraz wypełnionego i podpisanego oświadczenia pocztą tradycyjną na adres PZLA do 7.02.2014r.

Wszyscy zawodnicy zakwalifikowani do programu OSSM muszą dostarczyć powyższe dokumenty. Nie dostarczenie badań spowoduje wykreślenie zawodników z programu OSSM. Posiadanie badań lekarskich przez PZLA jest niezbędne przy podpisywaniu umowy z MSiT.

OŚWIADCZENIE

Lista osób

Czytaj także...