Uwaga ! Informacja dla klubów

Kluby, których zawodnicy zostali zatwierdzeni do ZKNJ i MŁ zobowiązane są na bieżąco uzupełniać badania lekarskie przesyłając skan do PZLA na adres badania@pzla.pl . Brak udokumentowanych badań w PZLA, skutkować będzie skreśleniem z ZKNJ i Mł.

Czytaj także...