Wojewódzkie Kolegium Sędziów

Zarząd Wojewódzkiego Kolegium Sędziów
Lekkiej Atletyki w Katowicach

Przewodniczący: Małgorzata Górecka – malgrecka@interia.pl

Zastępca przewodniczącego : Mirosław Werner

Członkowie:

Elżbieta Rapacz
Ewa Pietruszka
Zygmunt Grzybek
Maciej Hupa
Ireneusz Byrdziak