Aktualne badania lekarskie

Zawodnicy Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców zobowiązani są do uaktualniania na bieżąco skanów kart zdrowia z aktualnym wpisem lekarza na adres budowlani1921@interia.pl.

Brak przedstawienia ważności badań lekarskich spowoduje skreślenie z kadry.
Sprawa bardzo pilna.

Czytaj także...