Jubileusz 50- lecia TL Pogoń Ruda Śląska

Z okazji Jubileuszu 50- lecia TL POGOŃ RUDA ŚL. Zarząd Śląskiego Związku Lekkiej Atletyki w Katowicach w imieniu całego środowiska lekkoatletycznego składa Jubilatowi najlepsze wyrazy uznania i gratulacje.

Za Zarząd ŚL.ZLA
Prezes – Jacek Markowski

Czytaj także...