Lista zawodników zgłoszonych przez ŚL.ZLA na OOM w Łodzi.

Prosimy o potwierdzenie udziału / wyjazd ekipy wojewódzkiej autokarami /, zawodników znajdujących się na liście -> LISTA
Informujemy, że za zawodników z pozycji 21-24 w kazdej konkurencji płaci klub. Zawodnicy z pozycji 1-20 startują na koszt Min. Sportu.
Potwierdzenia dokonujemy u kierownika ekipy P. Czesława Lamcha tel. 605 732 822

Czytaj także...