27.06 Bielsko-Biała informacje

Przedstawiciele klubów startujących 27.06 w Bielsku-Białej proszeni są o wysłanie na adres mailowy organizatora: klubsprint@poczta.onet.pl informacji o danych do przelewu jeżeli są inne niż te widniejące w systemie DOMTEL- termin do piątku 26.06.2020

Prosimy również o uważne śledzenie zgłoszeń- przypominamy, że aby konkurencja się odbyła zgłoszonych musi być co najmniej 3 zawodników.

Czytaj także...