Kurs bez uprawnień do pracy w Polskim Związku Lekkiej Atletyki

Polski Związek Lekkiej Atletyki informuje, że na stronie Polskiej Akademii Sportu ukazała się niepełna i mogąca wprowadzać w błąd uczestników informacja dotycząca organizacji kursu instruktora lekkiej atletyki.

http://www.kursyinstruktorskie.edu.pl/lekka_atletyka_lekkoatletyka.htm

ZAPIS DOTYCZĄCY :”Kurs instruktora lekkiej atletyki przygotowuje i uprawnia absolwentów do PRACY W ZWIĄZKACH SPORTOWYCH, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli)” NIE DOTYCZY POLSKIEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI, A CO ZA TYM IDZIE KWALIFIKACJE UZYSKANE NA TYM KURSIE NIE ZOSTANĄ UZNANE PRZEZ ZWIĄZEK, INSTRUKTOR NIE OTRZYMA LICENCJI I NIE BĘDZIE MÓGŁ NA PODSTAWIE TYCH KWALIFIKACJI OTRZYMYWAĆ JAKIEGOKOLWIEK WYNAGRODZENIA W ZWIĄZKU LUB PROGRAMIE OPINIOWANYM PRZEZ ZWIĄZEK.

 Więcej po rozwinięciu.

Dla wyjaśnienia, w świetle obecnych przepisów każdy podmiot może organizować kursy w tym zakresie na dowolnych ustalonych wyłącznie przez siebie zasadach. W związku z Taką sytuacją PZLA podjął kroki regulowania kwalifikacji na własne potrzeby i wg. własnych zasad. Zgodnie z uchwałą Zarządu Związku respektowane będą wyłącznie te kursy, które organizowane są bezpośrednio przez PZLA lub na realizację, których Związek podpisał stosowne porozumienia, a dyplom zostanie wydany i zarejestrowany w Związku.

 Podmioty, które podpisały porozumienia z PZLA znajdują się w poniższym linku:

 http://www.pzla.pl/zwiazek.php?_a=1&kat_id=215&_id=9055

 Wszystkie pozostałe informacje dotyczące organizacji kursów kwalifikacyjnych i zasad znajdują się na stronie:

http://www.pzla.pl/zwiazek.php?_a=1&kat_id=193

Czytaj także...