Uwaga! Wymiana dokumentów.

Wszyscy Instruktorzy Sportu w Lekkiej Atletyce z uzyskanymi kwalifikacjami wg przepisów obowiązujących do dnia wejścia ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, która weszła w życie z dniem 23 sierpnia 2013 r., muszą zostać przeniesieni do nowej bazy i ze swoimi kompetencjami, zakwalifikowani wg nowej struktury. Dokumenty stwierdzające posiadanie tytułów Instruktora Sportu w Lekkiej Atletyce, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność, z zastrzeżeniem konieczności ich zaadoptowania do nowej struktury i przeniesienia Instruktorów do nowej bazy, wraz z poinformowaniem o nowym statusie i wydaniem nowych dokumentów (Tabela 1).

 Tabela 1 Dotychczas obowiązujące tytuły zawodowe i ich aktualne odpowiedniki.

Dotychczas obowiązujące tytuły Nowy system uprawnień – tytuł
Instruktor sportu Instruktor PZLA
Trener klasy drugiej Trener PZLA
Trener klasy pierwszej Trener klasy I PZLA
Trener klasy mistrzowskiej Trener klasy M PZLA

Wymiana dokumentów:
Instruktor PZLA – Kliknij

Trener PZLA – Kliknij                   

Trener klasy I – Kliknij                        

Trener klasy M – Kliknij                       
 

W sprawie wymiany dokumentów prosimy o kontakt:

e-mail  ksztalcenie@pzla.pl

Łukasz Majewski lukasz.majewski@pzla.pl , tel: 22 896 02 10

Czytaj także...