Lista uczestników zgrupowania Zaplecza Kadry Narodowej (Wisła)- informacje, zgoda rodziców

Zawodnicy Zaplecza Kadry Narodowej na zgrupowania dojeżdżają we własnym zakresie. Zgrupowanie w Wiśle 21-29.11.2017  DW Potok ul. Kopydło 42 rozpoczyna się o godz 15.30. Wszyscy zawodnicy Zaplecza Kadry Narodowej przed zgrupowaniem muszą przesłać skan aktualnej karty zdrowia na adres budowlani1921@interia.pl

Zawodnicy niepełnoletni muszą również posiadać zgodę rodziców.

Zgoda rodziców dla ZKN- zawodników niepełnoletnich

Listy uczetników zgrupowań ZKNJ – Wisła

Czytaj także...