Lista zawodników zakwalifikowanych do ZKNJiMł- ważne informacje

UWAGA !

Prosimy o przesłanie skanów kart zdrowia oraz oświadczeń ( druk w załączeniu ).

Skan karty zdrowia proszę przesłać w PDF. Każda karta jako jeden załącznik ( pierwsza i druga strona ), podpisana np : ZKN śląskie –  Jan Kowalski ( data ważności ) 2017-04-17.

W/w dokumenty proszę przesłać do 25.01.2017 na adres  budowlani1921@interia.pl.

Należy również aktualizować badania lekarskie oraz na bieżąco przesyłać skany na powyższy adres.

Brak wymienionych dokumentów w/w terminie spowoduje skreślenie zawodnika z ZKN.

 

ZKNJ – styczeń 2017(1)

oswiadczenie_zawodnika

Czytaj także...