Listy uczestników zgrupowań ZKN+ zgoda

Zawodnicy na zgrupowanie w Wiśle dojeżdżają we własnym zakresie. Zbiórka w Domu Wczasowym Potok, Wisła, ul Kopydło 42. w godz. 15,00 – 15,30. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać: ważną kartę zdrowia sportowca, zgodę rodziców, dokument ze zdjęciem, maseczkę do zasłaniania ust i nosa. sprzęt sportowy

.

Czytaj także...