Organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw U16

Szanowni Państwo,

w związku z organizacją Międzywojewódzkich Mistrzostw U16, które odbędą się w terminie 10-11.09.2022, chciałabym Państwu przypomnieć o niektórych wymogach organizacyjnych:

 • prawo startu w MMM mają zawodnicy urodzeni w latach 2007-2008;
 • start w MMM zgodnie z podziałem na poniższe strefy:
 • podczas MMM nie ma możliwości startu PK (poza konkursem);
 • start nieuprawnionych zawodników spowoduje brak przyznania uzyskanych punktów w ramach MMM. Wyklucza się rozgrywanie konkurencji łączonych z innymi kategoriami wiekowymi;
 • MMM należą do zawodów SSM;
 • w MMM mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający:
 1. numer PESEL;
 2. licencję zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki;
 3. zagraniczni, gdy posiadają ważną licencję PZLA przez 3 kolejne sezony (tzn. możliwy jest udział we współzawodnictwie SSM dopiero w 3- im kolejnym sezonie startów w Polsce).

            Decyzja Zarządu PZLA dot. udziału obcokrajowców w SSM

 • Zawodnik ma prawo startu w następującej liczbie konkurencji:
 1. zawodnicy mają prawo startu w 2 konkurencjach (w tym bieg przełajowy, sztafeta);
 2. zawodnicy startujący w chodzie sportowym (3 000 m K i 5 000 m M) oraz skoku o tyczce mają prawo startu w jednej konkurencji / sztafecie na MMM.
 • Organizator jest zobowiązany do przyjęcia na własny koszt wyznaczonego przez CKS Delegata Technicznego;
 • do zgłoszeń na MMM obowiązuje wyłącznie system „Starter PZLA”;
 • brak możliwości zgłoszeń po terminie określonym w regulaminach zawodów;
 • Organizatorzy MMM są zobowiązani do przesłania w ciągu dwóch dni w formie elektronicznej komunikatu zawodów na adres poczty elektronicznej techniczny@pzla.pl i statystyka@pzla.pl;

Poniżej umieszczam link do regulaminu w/w imprezy:

Regulamin PZLA Międzywojewódzkich Mistrzostw U16

Czytaj także...