WAŻNY KOMUNIKAT DLA KLUBÓW- PRZYPOMNIENIE

SKAN UMOWY W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

W związku z tym, że nie wszystkie kluby wysłały do pzla skan umowy w zakresie przekazywania danych osobowych przypominamy :

https://pzla.pl/aktualnosci/10894-wazny-komunikat-dla-klubow-i-okregow-zwiazkow

Szanowni Państwo,Polski Związek Lekkiej Atletyki jako administrator bazy danych zawodników zobowiązany jest podpisać umowy w zakresie przekazywania danych z Klubami i Okręgami zgodnie z RODO.

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu jesteśmy obustronnie zobligowani do dopełnienia tego obowiązku.

Przesyłamy do Państwa (w załączniku) podpisany przez Związek skan umowy, który należy wydrukować (w kolorze) i uzupełnić o:

– datę  podpisania przez Państwa Umowy,

– dane klubu,

A następnie podpisać przez upoważnione osoby (zgodnie ze statutem).
Z reguły statuty upoważniają dwie osoby z zarządu. Proszę zwrócić uwagę na zapisy statutu lub wewnętrznych uchwał.

Podpisany skan należy odesłać na adres: daneosobowe@pzla.pl w, nieprzekraczalnym terminie do 24.04.2019 r. Po zweryfikowaniu prawidłowości złożonych podpisów dokument zostanie przez pracownika Związku umieszczony w bazie klubu.

W przypadku braku dopełnienia tego obowiązku zablokowany zostanie dostęp do danych i nie będzie możliwe zgłaszanie zawodników do imprez i systemu licencji.

Prosimy, aby zaktualizować w bazie klubu KRS lub wpis do ewidencji stowarzyszeń.

https://pzla.pl/file/4630-klub-umowa-w-zakresie-przekazywania-danych-osobowych.pdf

https://pzla.pl/file/4631-uks-klub-umowa-w-zakresie-przekazywania-danych-osobowych.pdf

Czytaj także...