Wysokości opłat na rok 2019

Zarząd ŚL.ZLA informuje, że w roku 2019 obowiązują następujące wysokości opłat :
-składka członkowska              – 250zł
-licencja klubowa                    – 150zł
-licencja – kategoria -młodzicy   – 10zł
-licencja – kategoria -dzieci        –  5zł
-/pozostałe kategorie wg stawek PZLA /
W/w zobowiązania prosimy wpłacać na konto Śląskiego Związku Lekkiej Atletyki w Katowicach
nr konta  92 1560 0013 2034 6310 6000 0001   
Jednocześnie prosimy po wpłacie w mailu podać dane do faktury

Czytaj także...