Zawody w 2019 roku

Kluby zainteresowane organizacją w roku 2019 zawodów wojewódzkich / własne mitingi czy zawody ŚL.ZLA / prosimy w terminie do 03.11.2018r. o przesłanie na adres mailowy Związku swoich propozycji organizacji zawodów / nazwa imprezy i ewentualna data /
Jacek Markowski jmarkowski@onet.com.pl

Czytaj także...