Zgrupowania ZKN- listy oraz ważne infromacje

Zawodnicy ZKN uczestnicy zgrupowań muszą bezwzględnie uaktualniać ważność badań lekarskich, a następnie przesłać skan karty zdrowia na adres budowlani1921@interia.pl. Brak tego dokumentu przed zgrupowaniem spowoduje skreślenie zawodnika z listy uczestników, a następnie skreśleniem z ZKN przez PZLA.

Wszyscy uczestnicy zgrupowań ZKN muszą posiadać

1. Dokument ze zdjęciem,

2. Ważne badania lekarskie,

3. Zgodę rodziców.

4. Kartę NFZ

Lista uczestników zgrupowań ZKN

ZKN ślaskie – karty zdrowia

Zgoda rodziców

Czytaj także...