Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Sędziów spoza OKS Bielsko – Biała i Częstochowy

Zjazd Sprawozdawczo – wyborczy sędziów nie wchodzących w skład Okręgowego Kolegium Sędziów w Bielsku – Białej i Częstochowy odbędzie się 30 września (piątek)
godz. 17.00 I termin , godz. 17.15 II termin na stadionie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Sosnowcu al. Mireckiego 4. W zebraniu mogą uczestniczyć sędziowie posiadający ważną licencję sędziowską ze zdjęciem.

Czytaj także...