Przedstawiciele klubów startujących 20.06 w Bielsku-Białej proszeni są o wysłanie na adres mailowy organizatora: klubsprint@poczta.onet.pl informacji o danych do przelewu jeżeli są inne niż te widniejące w systemie DOMTEL.

Czytaj także...