Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Śląski Związek Lekkiej Atletyki w Katowicach zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 28.09.2020 zwołuje :

Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczczłonków Naszego Związku, który odbędzie się:

30 października 2020r w Ustroniu

– Hotel Dolce Vita ul. Lipowska 37

  1. termin – 16.45
  2. termin – 17.00

Zapraszamy na obiad w godz. 15.00-16.30

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu / 60zł ze śniadaniem /

Zgodnie ze statutem i wytycznymi do kampanii sprawozdawczo-wyborczej – przyjętymi na posiedzeniu Zarządu – w zjeździe sprawozdawczo-wyborczym Śl. ZLA uczestniczą delegaci wybrani na zebraniach w swoich Klubach macierzystych.

Każdy klub jest reprezentowany wg klucza / lista w załączeniu /

Wybrani przedstawiciele Klubów zgodnie z kluczem wyborczym muszą posiadać pisemne upoważnienie podpisane i opieczętowane przez Prezesa Klubu lub osobę upoważnioną.

Za zarząd Markowski Jacek – Prezes

Czytaj także...