Listy uczestników zgrupowań ZKN

Wszyscy zawodnicy przyjeżdżający na zgrupowanie muszą posiadać: 

1. dokument ze zdjęciem

2. kartę zdrowia ( jeśli nie jest załączona w bazie klubu )

3. oświadczenie o danych osobowych ( niepełnoletni podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów )

4. kartę informacyjną ( niepełnoletni podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów )

5. zgodę rodziców ( osoby niepełnoletnie podpisane prez rodziców )

6. Oświadczenie ( dotyczy osoby pełnoletniej )

Czytaj także...